Cookie policy

Inhoudsopgave

Hieronder tref je een overzicht van alle onderwerpen die in deze Cookie Policy aan bod komen. Klik op een onderwerp om naar dat onderwerp te gaan.

Verantwoordelijke
Wat zijn cookies
Gebruikte cookies
Omgang met cookies
Zelf controle uitoefenen
Wijzigingen
Vragen

1. Verantwoordelijke
LAYZER is een handelsnaam van Sail-Away B.V. (en de aan haar gelieerde ondernemingen) (hierna: “LAYZER” of “wij”). Via onze website(s), app(s) en/of account(s) maken wij gebruik van cookies en andere soortgelijke technieken (hierna: “cookies”). De verantwoordelijke hiervoor is Sail-Away B.V., gevestigd aan Churchilllaan 10, 2012 RP Haarlem onder KvK-nummer: 34214730

2. Wat zijn cookies
Een cookie is een stukje tekst dat wij opslaan op jouw apparaat en die we uitlezen bij een vervolgbezoek.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen first-party en third-party cookies. Onder first-party cookies vallen de cookies die worden geplaatst en uitgelezen door dezelfde partij als die je bezoekt. Bijvoorbeeld bij het bekijken van deze pagina zijn de cookies van layzer.nl first-party cookies. Third-party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een andere partij dan de partij die je bezoekt. Bijvoorbeeld cookies van bepaalde sociale netwerken.
Ook wordt er een onderscheid gemaakt tussen soorten cookies. Zo zijn er functionele, analytische, tracking en social cookies. Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van een website, app en/of account. Denk aan cookies die nodig zijn om een login te onthouden. Analytische cookies kunnen gebruikt worden voor het verzamelen van statistieken over het gebruik van een website, app en/of account. Tracking cookies maken het mogelijk om doormiddel van het vastleggen van je surfgedrag persoonlijke profielen op te bouwen. Tot slot worden social cookies gebruikt voor de integratie van social media op een website, app en/of account .
Naast cookies zijn er ook nog andere technieken die het mogelijk maken om informatie op jouw apparaat op te slaan en uit te lezen. Voorbeelden hiervan zijn Flash en HTML5 local storage. De werking hiervan is in principe hetzelfde.

3. Gebruikte cookies
Op onze websites en/of apps plaatsen en gebruiken wij de volgende cookies:
Functionele cookies
Analytische cookies
Cookies die geplaatst worden door derde partijen

Het kan gebeuren dat een derde partij ook zelf nog cookies plaatst en gebruikt zonder dat wij dit weten. Bijvoorbeeld door sociale netwerken. Omdat wij geen invloed op deze derde partijen hebben, kunnen we je ook niet precies vertellen welke cookies door deze derde partijen worden geplaatst en uitgelezen. In het overzicht hierboven hebben we zoveel mogelijk verwijzingen opgenomen naar de voorwaarden van deze derde partijen. We raden je aan deze voorwaarden te lezen en regelmatig te controleren op vernieuwingen. Daarnaast willen we je wijzen op de mogelijkheid om zelf controle uit te oefenen over welke cookies op je apparaat kunnen worden opgeslagen (zie ook ‘5. Zelf controle uitoefenen’).

4. Omgang met cookies
Voordat we niet-functionele cookies plaatsen, informeren we je hierover en vragen we jouw toestemming. Pas nadat de toestemming is gegeven, worden deze cookies geplaatst en uitgelezen.
Omdat het plaatsen en uitlezen van niet-functionele cookies (met name tracking cookies) gezien wordt als een verwerking van persoonsgegevens, zijn de bepalingen uit ons Privacy Policy hier ook op van toepassing. Zie ook met name in ons Privacy Policy ‘4. Bron van verkrijging’, ‘9. Bewaren’, ’10. Beveiliging’ en ’11. Rechten als betrokkene’.

5. Zelf controle uitoefenen
Je kunt zelf controle uitoefenen over de cookies die op je apparaat kunnen worden opgeslagen. Zo kun je jouw computer of mobiele apparaat zodanig instellen dat je tijdens het bezoek aan onze website en/of apps geen cookies ontvangt. Houd er rekening mee dat als je cookies blokkeert, het kan gebeuren dat je geen (goed) gebruik meer kunt maken van (alle mogelijkheden van) onze website en/of app. Een andere mogelijkheid is dat je jouw computer of mobiele apparaat zo instelt dat je een bericht krijgt zodra cookies worden geplaatst. Ook heb je zelf de mogelijkheid om geplaatste cookies weer te verwijderen. Dit kan je bijvoorbeeld doen als je de gegeven toestemming voor cookies weer wilt intrekken. Bij het openen van onze websites en/of apps zullen we in dit geval, indien nodig, je opnieuw informeren en toestemming vragen.
Informatie over hoe je cookies kunt uitzetten of wissen per browser vind je op:
Chrome;
Firefox;
Internet Explorer; en
Safari.

6. Wijzigingen
Wij kunnen deze Cookie Policy eenzijdig wijzigen. We raden je dan ook aan om regelmatig deze policy op wijzigen te controleren. Als we grote wijzigingen aanbrengen, zullen we je daarvan op de hoogte stellen. Bijvoorbeeld door een melding op onze websites en/of apps te plaatsen, via e-mail of doordat we opnieuw toestemming vragen.

7. Vragen
Vragen of klachten op het gebied van cookies kun je stellen via info@layzer.nl